owen jones

Architect Owen Jones ondernam als jongeman samen met zijn Franse collega Jules Goury een reis naar Egypte, Constantinopel en Granada om de islamitische architectuur te bestuderen. Ze deden gedetailleerd onderzoek naar het Alhambra, een middeleeuws paleis in Granada. 

Jones' studies van het Alhambra, in het bijzonder van de harmonieuze Moorse decoratie, liggen aan de basis van zijn latere theorieën over patronen, geometrie en polychromie.

Alle onderzoeksresultaten van Jones kwamen bij elkaar in een enorm boek 'The Grammar of Ornament'. Jones hoopte dat het werk gebruikt zou worden als een praktische gids en hulpmiddel. De ideeën van Jones  waren van grote invloed op kunstenaars, vormgevers en architecten,

Geometrie was volgens Jones van fundamenteel belang voor het ontwerpen van ornamenten. "Al het ornament moet gebaseerd zijn op een geometrische constructie", zo luidde zijn stelling. Abstracte patronen leiden het oog rond, terwijl ze ook een bevredigende structuur geven die de geest tot rust brengt. Jones was ook van mening dat in de islamitische kunst de natuur op de juiste wijze werd nagevolgd. Kunst moest niet, zoals in zijn eigen tijd, een imitatie zijn van de natuur, maar een abstracte representatie ervan. Zo staat in stelling 11: "Bij te decoreren oppervlakken moeten alle lijnen voortvloeien uit een en dezelfde wortel. Ieder ornament, hoe ver weg ook, moet tot zijn vertakking en tot zijn wortel te volgen zijn". De arabesk was hiervan het ultieme voorbeeld vond hij. 

In 1851 werd hij aangesteld als een van de hoofdopzichters van de Wereldtentoonstelling in Londen. De wereldtentoonstelling was een mega-expositie die liet zien hoever deelnemende landen waren op gebied van kunstnijverheid, industrie, landbouw enzovoort. Hij was verantwoordelijk voor het interieur en de inrichting van het Crystal Palace, een innovatief staaltje architectuur speciaal voor de wereldtentoonstelling gebouwd. Voor het interieur, dat deels van gietijzer was gemaakt, ontwierp hij een controversieel kleurenschema dat uitging van de primaire kleuren rood, geel en blauw, en dat gebaseerd was op het polychrome kleurgebruik zoals hij dat had aangetroffen in, onder andere, het Alhambra.