de verruimde blik

Het examen gaat over het verruimen van de blik, over kunstenaars, architecten en vormgevers die door te reizen of zich op andere wijze te verdiepen in de ander of het vreemde, inspiratie of kennis opdoen die van invloed is op hun werk. Bij dit thema kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan bod komen:

1 De invloed van het andere of onbekende op kunst: de manieren waarop de inspiratie of kennis die kunstenaars opdoen tot uitdrukking komt in hun werk.

2 De aanleidingen of redenen voor kunstenaars om te reizen of zich in het leven van anderen of het andere te verdiepen.

3 Reizen, bewegen en communiceren zijn regelmatig onderwerp van kunst en vormgeving. Op welke manieren worden kunstenaars betrokken bij projecten die met reizen en mobiliteit te maken hebben of geven ze het onderwerp zelf vorm in hun werk. Met het woord 'kunstenaars' worden ook vormgevers en architecten bedoeld.

MET ANDERE WOORDEN: REIZEN, JE VERDIEPEN EN COMMUNICEREN, WAAROM ZOU JE EN HOE IS HET TERUG TE ZIEN IN HET WERK?


renaissance

De periode waaraan in dit examen extra aandacht wordt besteed is een culturele bloeiperiode in de 16e eeuw die begon in Italië. Eigenlijk is de term 'Renaissance' een titel die bedacht is door iemand die zich schaamde voor het tijdperk dat eraan voorafging, namelijk de Middeleeuwen. In de ogen van de mensen uit de 16e eeuw een achterlijk tijdperk gevuld met duister bijgeloof en slechte hygiëne. De bedenker van de 'Renaissance', een schrijver met de naam Vasaris, wilde daarmee afrekenen. Sterker nog, hij wilde het liefst de geschiedenis terugdraaien. De Middeleeuwen er tussenuit knippen en zichzelf en zijn tijdgenoten als directe erfgenamen bestempelen van de beschavingen die hij wél hoog had zitten: die van de Grieken en de Romeinen

RENAISSANCE BETEKENT LETTERLIJK 'WEDERGEBOREN'. MAAR WIE OF WAT WORDT ER DAN WEDERGEBOREN?